Analýzy

WORKXPLORE přichází s kompletní sadou specializovaných analytických nástrojů

WORKXPLORE nabízí celou řadu analytických funkcí, které jsou obvykle k dispozici pouze u dražších CAD řešení.

Nejen že dokáže rychle a účinně analyzovat i složité modely. Jeho funkce jsou velice jednoduché pro každodenní používání a jsou schopné generovat jasné grafické znázornění ve 3D zobrazení. Jedním kliknutím se dají na povrch vložit štítky, které mohou zobrazovat přesné hodnoty vyplývající z různých výpočtů.


 Funkce obsahuje:

    • Dynamický řez

Vysoce výkonné dynamické řezy umožňují uživatelům prozkoumat vnitřní součásti nebo sestavy. Pouhým posunem či otočením je možné ovládat rovinu řezu. Průřez může být viditelný na 3D modelu nebo je ho možné exportovat pomocí DXF, DWG,… rozhraní.


      • Okno informací

Poskytuje okamžité informace o rozměru, objemu a hmotnosti vybraných objektů. Může být užitečný k určování optimální zásoby pro výrobu.


      • Informace o plochách a tělesu

Zobrazí detailní informace o vybrané ploše objektů a umožňuje rychlé výpočty objemů a ploch. Poskytuje doplňující informace jako je název, váha, počet ploch, …


      • Úhel úkosů

Kalkulace a zobrazení návrhů průřezů jsou extrémně rychlé i na velkých objektech. Přesný návrh hodnot úhlů je zobrazen dynamicky jako kurzor myši a pohybuje se nad povrchem. Lze jej načíst ve výchozím nastavením v 3D modelu.


      • Analýza rádiusů

Rádius zakřivení a analýza rovinných ploch je pro uživatele cenným nástrojem umožňující rychlé náklady a zhodnocení produkce času. Barvení prvků, které mají být analyzovány, je automatické a uživatelé mohou vložit štítky měření, které obsahují přesné hodnoty zvolených prvků sestavy. S WORKXPLORE, může uživatel zobrazit pouze konkávní poloměry, konvexní, nebo oba poloměry.


      • Analýza rovinných ploch

Nová analýza umožňuje analýzu různých typů ploch (roviny, válce, kužely).


      • Automatické porovnání 3D modelů

Funkce automatické porovnání 3D modelů umí najít rozdíl mezi dvěma verzemi téhož modelu. Rozdíly jsou jasně odlišeny jinou barvou.


      • Projekce modelu na rovinu

Projekce 3D modelu vytvoří objekt, který představuje promítnutí objektu na jednu rovinu.


      • Analýza hran

Umožňuje rozpoznat a identifikovat ostré a tečné hrany modelu.


      • Analýza tloušťky

Funkce může být použita pro zvýraznění kritické zóny mechanických částí. Hodnoty jsou uvedeny na barevné stupnici, které mohou být reprezentovány pomocí barevných pásů nebo progresivní změny barvy. Existují tři úrovně přesnosti této analýzy. Uživatelé mohou také získat informace o tloušťce kliknutím do příslušného místa.


      • Analýza hranic ploch

Aktivováním této funkce mohou uživatelé získat podrobné informace o vybrané hraně modelu. Barva hrany se liší v závislosti na hodnotách tečnosti.