Uživatelské rozhraní

Atraktivní, uživatelsky přívětivé rozhraní

Přehledné a praktické rozhraní umožňuje uživatelům přístup ke kompletní sadě základních funkcí přímo z domovské obrazovky.

Vysoce výkonná manipulace s 3D modelem:

Předdefinované okna s různými pohledy (face=čelní nebo Y-, top=horní nebo Z+, bottom=spodní nebo Z-, left=levý nebo X-, right=pravý nebo X+, iso= ISO,…); dynamický zoom, rotace a rolovací funkce; několik režimů zobrazení: 3D, stínovaný, drátový, skryté čáry nebo texturou; průhlednost barvy a řízení viditelnosti pro každý objekt nebo plochu ve 3D modelu.

Okamžitý přístup ke klíčovým informacím:

WORKXPLORE poskytuje rychlý přístup k integrovanému File Exploreru, součásti nebo sestavy stromové struktury stejně jako vrstvy a scény řízení.

Integrovaný prohlížeč:

Tato funkce umožňuje snadno prohlížet připojené soubory, filtrovat a importovat pouhým kliknutím nebo připojovat přetažením souboru.

Sestava stromové struktury:

To umožňuje zachovat originální strukturu z CAD souboru. Tu je možné dále modifikovat funkcemi WPLORE, jako je třídění, výběr, vymazání …

Scény:

WORKXPLORE může vytvořit 3D rozložení prvků v aktuální relaci. Některé prvky (povrchy, měření, anotace) mohou být připojeny na scénu. V tomto případě, budou viditelné jen tehdy, když bude aktivována příslušná scéna. Scény mohou být uloženy kdykoli a každý uživatel je může upravit pouhým kliknutím myši.

Vrstvy a filtry:

WORKXPLORE je schopen číst všechny vrstvy a filtry z jakéhokoliv CAD souboru 2D/3D. Uživatelé mohou také upravit stávající vrstvy a filtry, stejně jako vytvořit nové ve WORKXPLORE.

Multi-projekt:

Uživatel má možnost pracovat na několika projektech najednou a jednoduše mezi nimi přepínat.

Zlepšení textur:

Tato funkce se chová stejně jako ostatní vykreslovací modifikace. Váže se na všechny viditelné objekty, které jsou zobrazeny s jejich předem definovanou strukturou nebo s výchozí strukturou. Byli přidány tři nové parametry: barva pozadí, zobrazení hran a hustoty textury zastoupení na dílů.