WORKXPLORE 2023.1

Doplněk pro import podporovaných přípon souborů

Dialog pro otevírání souborů byl přepracován tak, aby produkty MPS byly uvedeny v jeho horní části se všemi ostatními systémy zobrazenými v abecedním pořadí.

Do uvedených přípon souborů byly pridány následující formáty:

  • ACIS – *.asat
  • Pro/E Creo – *.xar, *.xpr
  • Solid Edge – *.psm, *.pwd
  • STEP – *.stpZ, *.stpx, *.stpxZ

Schopnost číst PMI ze souborů

Kromě vylepšení importu GD&T pro formát STEP (podpora „Camera Views“) je nyní možné pomocí vyhrazené možnosti číst PMI zahrnuté v souborech IGES.

Vylepšení stromové struktury sestavy

Před importem jakékoliv nativní geometrie je nyní možné rozhodnout, zda vytvořit prázdné uzly nebo ne. Ve výchozím nastavení jsou prázdné uzly zachovány, protože v řadě případů je výhodné je mít.
Do globálních parametrů byla přidána nová možnost, aby po importu byly zachovány nebo odstraněny prázné uzly.
Kromě toho prostřednictvím stejného pole umožňuje další možnost přidat do stromové struktury sestavy nový typ uzlu pro metadata.
Ve skutečnosti v některých nativních souborech CAD (např. CATIA V5) existují speciální uzly parametrů, které mají označení a hodnotu.
Dříve byly tyto informace načteny a přidány do vlastností uzlu součásti.
Nyní je ve stromové struktuře sestavy k dispozici nový uzel „Informace“, který obsahuje tento druh dat.

Přidání výstražného okna s upozorněním na chybějící soubory

Při importu sestavy, která obsahuje chybějící soubory, se zobrazí zpráva, která uživatele na to upozorní. To je velmi důležité při řešení velkých sestav, jejichž načítání může chvíli trvat.

Možnost zobrazit entity ve skutečné barvě po importu

V současné době jsou modely importovány s jejich skutečnými barvami, přičemž tmavé barvy jsou ve výchozím nastavení zobrazeny o něco jasnější. Byla přidána možnost, která uživatelům umožňuje měnit barvy za běhu. Kliknutím na toto tlačítko se zobrazí dialog „Nastavení“ pro přizpůsobení barev.

Přemístění měření v klientském prohlížeči

Vzhledem k pozitivním komentářům po přidání funkce měření do klientského prohlížeče, která je velmi vhodná pro zákazníky měřících zařízení HEXAGON, byla tato funkce optimalizována tak, že je nyní možné přesouvat kontrolní body, aby bylo zobrazení výsledků pohodlnější.
Automatické umístění ovládacích bodů lze obnovit kliknutím pravým tlačítkem myši na ovládací body, které byly přesunuty.

Převodníky | Podporované formáty

Neustálá vylepšení, která mají konsolidovat WORKXPLORE a ještě zvýšit jeho účinnost, byla použita na příkazy a knihovny.
Toto vydání navazuje na dlouhou tradici WXP přinášet podporu aktualizovaných formátů, pokračující vylepšení a opravy vedoucí ke zlepšení schopností a výkonu.