Anotace

WORKXPLORE nabízí nástroje pro popis a kótování 2D a 3D objektů

Anotace:
Uživatelé mohou snadno zapsat své myšlenky, postřehy, pokyny a požadavky na změnu pomocí dvou typů anotací:

      • 2D Anotace
2D anotace jsou vždy zobrazeny v závislosti na orientaci obrazovky a s pevnou velikostí písma.
      • 3D Anotace
Tyto anotace jsou promítnuty do 3D roviny. Tyto texty mají stejné chování jako ostatní subjekty v 3D prostoru.

Všechny obvyklé funkce editace textu jsou samozřejmě k dispozici (velikost písma, barvy, orámování, barva pozadí…).


Povrch:
Tvorba drátových objektů (body, křivky, roviny, oblouky, segmenty …) může poskytovat další informace a usnadnit měření.


Osy:
Uživatelé mohou také vytvářet lokální systémy os pro specifické a orientační účely. Tento místní systém os může být aktivován jako globální systém os. V tom případě se pro všechny nově vytvořené náležitosti / měření pracuje v tomto osovém systému.


Kompozitní křivky:
Tato novinka, integrovaná do verze 4 umožňuje sloučit několik křivek, které mají být spojeny do jednoho objektu a zachovat originální vlastnosti. Kompozitní křivky jsou také dalším zdrojem užitečných informací jako například délka křivky, rovinnost, uzavření oblasti.