Měření

WORKXPLORE nabízí širokou škálu funkcí pro měření 2D a 3D objektů

Dokonce i nezkušení CAD uživatelé se mohou díky měřícím funkcím rychle dostat k potřebným hodnotám.

Funkce zahrnují:

Souřadnice, Vzdálenost mezi body, více možností bodů úchopu, vzdálenost mezi rovinami, povrchy, mnoho příkazů pro výběr roviny, minimální vzdálenosti mezi jakémkoliv skupinami, měření úhlů, automatické nebo 3 bodové měření rádiusů / měření průměru, manuální nebo automatické vkládání měření.

Specializované měřicí funkce programu WORKXPLORE umožňují zkušeným CAD uživatelům obnovit bodové seskupení z 3D měřicího zařízení nebo sond a data rychle porovnat s původní CAD geometrií. Software také umožňuje uživatelům snadno vytvářet soubory kontrolního bodu pro přenos na 3D měřící zařízení nebo NC stroje.

Měření (souřadnice bodů, úhlů, vzdáleností, poloměrů…) může být exportované do různých formátů.

Nástroje měřicí v bodě, vzdálenosti, poloměry a úhly byly nahrazeny dvěma novými funkcemi: Měření na jedné entitě a Měření mezi dvěma entitami. Uživatelé již nebudou muset uvést konkrétní typ měření. Funkce objekt rozpozná a poskytne výsledek. Stále je ovšem možné provádět tato měření manuálním výběrem.