Publikování

WorkXplore umožňuje vytvoření předdefinovaných scén

Je nezbytné, aby mohli spolupracovníci sdílet své zkušenosti a dovednosti týkající se výroby. Nyní nebudou limitování jejich CAD dovednostmi.


Předdefinované scény
Konfigurace, orientace a náhledy těchto scén jsou spolu se souvisejícími anotacemi, rozměry a popisy uloženy v uzamčeném stavu.
Uživatelé mohou pak jednoduše procházet obrazovky a dosáhnout tak požadované konfigurace zobrazení.